Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Vzorový pracovný poriadok

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vzorový pracovný poriadok je výsledkom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR so zástupcami školských odborárov a reaguje na viaceré legislatívne zmeny predovšetkým na nedávno schválený zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Dovolenka za rok 2019 a za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok. 

Porovnanie príplatkov v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zverejnilo porovnanie príplatkov v regionálnom školstve.

Rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

24. júna 2019 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo rozporové konanie k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.

Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ponúka Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019. 

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom OZPŠaV

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

OZPŠaV na Slovensku v roku 2019 poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku (ďalej „pôžička“) termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31. 5. 2019.

Rekreačné poukazy

Kategória: Aktuality

Zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku absolvovali niekoľko rokovaní na Ministerstve financií SR a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšení finančných prostriedkov na príspevok na rekreácie pre zamestnancov regionálneho školstva a vysokých škôl. 

Informácie k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy odporúča nereflektovať na niektoré neodborné stanoviská a výklady zákona, ktoré sa objavili v poslednom období v mediálnom priestore. Navrhuje členom overiť si informácie priamo v texte schváleného zákona alebo sa obrátiť na OZ PŠaV na Slovensku.

Zmeny v katalógoch pracovných činností

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Od 1. 1. 2019 je účinné nariadenie vlády č. 354/2018 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004  Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Možnosť zvýšenia výmery dovolenky v kolektívnej zmluve

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uvádza názor k možnosti zvýšenia výmery dovolenky v kolektívnej zmluve. 

Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V októbri rokovala Hospodárska a sociálna rada SR o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021. V kapitole MŠVVaŠ SR sú navrhované pre rok 2019 zvýšenia osobných výdavkov v regionálnom školstve pre pedagogických a odborných zamestnancov o 11,8 %, pre nepedagogických zamestnancov o 18,1 %, pre verejné vysoké školy je nárast o 11,5 %.

Požiadavka na zníženie úväzkov - OZ PŠaV na Slovensku

Kategória: Aktuality

Zástupcovia OZ PŠaV na Slovensku okrem pripomienok k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré sa uskutočnilo 21. augusta 2018 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pripomienkovali aj nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.

Zvýšenie platov v školstve od 1. januára 2019

Kategória: Aktuality

OZPSAV SR oznamuje, že dochádza k zmene zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú schválila vláda SR 22. 8. 2018, následne bude tento zákon prerokovaný a schválený v NR SR.

Dohoda o navýšení platov v školstve

Kategória: Aktuality

20. júna 2018 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo rokovanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2019-2020 za účasti zástupcov vlády SR, zástupcov samosprávnych krajov, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcov Konfederácie odborových zväzov SR.

Zmena systému odmeňovania pre nepedagogických zamestnancov

Kategória: Aktuality

Dňa 31. 5. 2018 sa uskutočnilo rokovanie Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, KOZ SR, OZ PŠaV k zmene systému odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré sa týka aj nepedagogických zamestnancov.

Pripomienky OZ PŠaV na Slovensku k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

OZ PŠaV na Slovensku žiada vypustiť v plnom rozsahu ustanovenia týkajúce sa vzniku, postavenia a činnosti Slovenskej komory pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, a to z celého znenia pripravovaného  zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Zmena systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality

Dňa 12. 4. 2018 sa uskutočnilo rokovanie k zmene odmeňovania vybraných skupín zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia KOZ SR, úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a ZMOS. S návrh vlády SR OZ PŠaV na Slovensku nesúhlasí.

Ako budú rásť platy učiteľov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality

Učitelia a odborní zamestnanci regionálneho a vysokého školstva si zrejme od septembra prilepšia. Školskí odborári koncom minulého týždňa vyzvali vládu, aby do konca apríla schválila zvýšenie platov o šesť percent. Ministerstvo školstva požiadavku podporuje. Premiér je pripravený o tom rokovať.

Rada OZ PŠaV privítala ministerku školstva a expertov na vzdelávanie z Fínska

Kategória: Aktuality

22. marca 2018 sa uskutočnilo rokovanie rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

Poskytovanie bezúročných pôžičiek členom OZPŠaV na Slovensku

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku aj v tomto roku poskytuje svojim členom návratnú bezúročnú pôžičku. Termín podávania žiadosti pre tento rok je do 31. 03. 2018.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk