Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo odborné vzdelávanie

COVID-19 Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania - aktualizácia (13.10.2020)

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk, dualnysystem.sk

Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2020/2021 - informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia dňa 13. 10. 2020.

COVID-19 Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

Európsky týždeň odborných zručností

Kategória: Aktuality

Európsky týždeň odborných zručností bude prebiehať od 14. – 18. októbra 2019 v Helsinkách. Súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia na lokálnej a medzinárodnej úrovni organizované od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Zmena vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspis.sk

Vyhláška č. 245/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov.

Návrh zmeny vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy

Kategória: Aktuality

V medzirezortnom pripomienkovaní je zmena vyhlášky o sústave odborov vzdelváania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.  

Konferencia - Sú základné zručnosti témou pre Slovensko?

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR pozýva na konferenciu Sú základné zručnosti témou pre Slovensko? 

Významné úpravy duálneho vzdelávania po novelizovaní zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č.  61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní.

Kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl vyšla v Zbierke zákonov pod č. 252/2018 Z. z.

Novela zákona o odbornom vzdelávaní - zákon č. 209/2018 Z. z.

Kategória: Aktuality

Zákon č. 209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyšiel v Zbierke zákonov. 

Novela zákona o odbornom vzdelávaní prináša viacero zmien

Kategória: Aktuality

4. júla podpísal prezident novelu zákona o odbornom vzdelávaní. Vládny návrh zákona mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave schválená NR SR

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený NR SR.

VÝZVA - Národní ambasádori odborného vzdelávania a prípravy

Kategória: Aktuality

Európska komisia vytvára sieť ambasádorov OVP – osobností v oblasti odborného vzdelávania, praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť vo svojom odbore môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí a po...

Vláda schválila novelu zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave by mala priniesť zmeny v systéme duálneho vzdelávania. Ich cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému. 

ŠIOV sa stal kontaktným miestom pre EUROPASS

Kategória: Aktuality

Štátny inštitút odborného vzdelávania dňa 1. februára 2018 prevzal aktivity spojené s realizáciou európskej iniciatívy EUROPASS v SR. Úlohu Národného centra EUROPASS bude plniť odbor NSK a kontaktných bodov, v ktorom EUROPASS doplní doteraz koordi...

Duálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. 

Nový projekt zlepší riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti

Kategória: Aktuality

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák dňa 20. júna 2017 otvoril na pôde Ministerstva školstva zasadnutie riadiaceho výboru pre realizáciu projektu „Riadenie systému anticipácie európskych zručností na trhu ...

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave neprešiel 1. čítaním

Kategória: Aktuality

Duálne vzdelávanie na stredných odborných školých - zvýšenie normatívu na žiaka, zmenšenie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov, duálne vzdelávanie až od 2. ročníka štúdia Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLl...

Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre novelu zákona č. 61/2015 Z.z.

Kategória: Aktuality

Pod vedením generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva pána Mariana Galana sa v utorok 14. 3. 2017 uskutočnilo na MŠVVaŠ SR prvé stretnutie pracovnej skupiny pre novelu zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a d...

TOP 10 učebných odborov s perspektívou

Kategória: Aktuality

Rozhodovanie o štúdiu na strednej škole je prvým z vážnych rozhodnutí, ktoré budú žiakov sprevádzať v ďalšom živote. Pri pohľade na počet stredných škôl a gymnázií preto nie je ani tak dôležité vybrať si školskú lavicu, ako skôr zvoliť si úspech a...

Sopko: Cestou k výberu budúceho povolania je kariérová výchova miesto vreckového

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle zverejnilo dva zoznamy. Prvým je zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a druhý s odbormi, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Žiakom základných škôl, kt...

Zasadnutie rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

Kategória: Aktuality

Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu zobrala na vedomie Informácie samosprávnych krajov o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov pre prijímacie kona...

ŠPÚ otvoril učiteľom možnosť využívať nový metodický prístup v nemeckom jazyku

Kategória: Aktuality

Na odbornom seminári Experimentieren mit CLIL, ktorý otvoril jeho riaditeľ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. spolu s riaditeľkou Goetheho inštitútu Janou Binder a zástupkyňou Volkswagen Stiftung Alexandrou Pappovou, sa stretli učitelia z celého Slov...

ŠIOV: Odbornému vzdelávaniu žiakov pomôže aj zapojenie základných škôl

Kategória: Aktuality

Pri odbornom vzdelávaní žiakov pre reálne potreby trhu práce by do spojenia a spolupráce medzi strednými školami a zamestnávateľmi mali byť zahrnuté aj základné školy. Pomôcť v tomto smere má metodika vyvinutá v rámci projektu, ktorý koordinuje Št...

OECD o slovenskom školstve

Kategória: Aktuality

Experti na školstvo z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorí na Slovensku strávili niekoľko dní, už prišli s jasnými závermi. Paradoxne, mnohými kritizovaný systém normatívneho financovania pochválili a označili za „prehľadn...

Profesia days 2016 sa bude orientovať aj na odborné školstvo

Kategória: Aktuality

V dňoch 17. - 18. februára 2016 sa v INCHEBE EXPO v Bratislave uskutoční najväčší veľtrh práce Profesia days. V tomto roku sa spoločnosť Profesia rozhodla orientovať veľtrh na remeslá a odborné školstvo. Organizátori ponúkajú stredným školám možno...

Od 1. septembra 2015 vznikajú nové študijné odbory pre stredoškolákov

Kategória: Aktuality

Rezort školstva reaguje na nové požiadavky pracovného trhu a stredných odborných škôl. Informačné a sieťové technológie, logistika či odevný a textilný dizajn. To sú niektoré z ôsmich nových odborov na stredných školách, ktoré Ministerstvo školstv...

Národné projekty prebúdzajú manuálne zručnosti detí

Kategória: Aktuality

Po skončení základnej školy je o technické odbory nízky záujem, mládež dáva prednosť gymnáziám a všeobecným smerom pred technikou. Absolventi stredných odborných škôl s technickými zručnosťami chýbajú na trhu práce. Aj tento problém chcú vyriešiť ...

Zákon o odbornom vzdelávaní nadobudne účinnosť 1. apríla 2015

Kategória: Stredné školy Autor/i: redakcia

Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 

Vláda schválila zákon o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: SITA

Vláda na piatkovom mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o odbornom vzdelávaní. Cieľom návrhu zákona je pripraviť novú komplexnú právnu úpravu celej problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. Návrh zákona ti...

Vláda schválila zákon o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: pravda.sk

Vláda na piatkovom mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o odbornom vzdelávaní. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk