Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Nemocenské dávky


OverSi obsahuje už aj údaje zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

V rámci napĺňania princípu „Jedenkrát a dosť“ nevyžadujú úrady od 1. januára 2021 predloženie niektorých potvrdení zo Sociálnej poisťovne. Získavajú ich priamo cez portál OverSi. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v ...

Vybavovanie ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

Kategória: Aktuality Autor/i: socpiost.sk

Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Chrípková sezóna a nemocenské dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: socipoist

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že výška dávky je vždy individuálna a závisí od hrubej mzdy (vymeriavacieho základu), z ktorej poistenec (za zamestnanca jeho zamestnávateľ) odvádza poistné na nemocenské poistenie. Zákon pritom presne stanovuje podm...

Od budúceho roka budú vyššie dávky nemocenské, materské i ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v budúcom roku sa zmení maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné.

Sedemdňová ochranná lehota platí aj pri skrátenom pracovnom úväzku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pri ochrannej lehote nezáleží na tom, či ide o plný alebo skrátený pracovný úväzok. V oboch prípadoch trvá sedem dní po ukončení nemocenského poistenia (teda po ukončení zamestnania). 

Nemocenské dávky budú vyššie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V roku 2019 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 59,9672 eura na 62,7288 eura.

Výplatný termín nemocenských dávok nie je pevne určený

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok, že výplatný termín nemocenských dávok nie je pevne určený – inak je stanovený v rôznych pobočkách Sociálnej poisťovne a aj v rôznych kalendárnych mesiacoch. Poberateľ dávky nemocenské j...

Zamestnávatelia, ak PN trvá do 10 dní, neposielajte doklad o PN

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca do Sociálnej poisťovne nezasielali v tých prípadoch, v ktorých dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá menej ako 10 kalendár...

Vyššie nemocenské dávky v roku 2018

Kategória: Aktuality

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Ak PN prechádza z roku 2017 do roku 2018, jej výška sa nemení

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok (nemocenské, materské, ošetrovné), že nemocenské dávky sa vyplácajú počas celej doby ich trvania v rovnakej výške – tak, ako boli vypočítané ku dňu vzniku dôvodu na ich poskytnutie. 

Ako sa v roku 2018 zvýšia maximálne nemocenské dávky

Kategória: Aktuality

V roku 2018 sa zmení maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne zo súčasných 58,0603 eura na 59,9672 eura.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk