Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo nariadenia

Zmena nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov - vzdelávacie poukazy

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších ...

Nariadenie - zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi,sk

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyšlo v Zbierke zákonov pod číslom 338/2019 Z.z.

Nariadenie o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách nadobudne účinnosť 1. augusta 2019. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti nadobudne účinnosť 1. septembra 2019. 

Nariadenie o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach je v medzirezortnom pripomienkovaní.

Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovaní. 

Poskytovanie pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariade...

Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Kategória: Aktuality

Vláda SR schválila nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa zlepšuje financovanie škôl, kde sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny.

ZMOS presadil nezníženie normatívu na žiaka

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania nariadenia vlády, ktoré okrem iného sledovalo zníženie normatívu na žiaka, ktorý do 15. 9. zameškal 60 a viac neospravedlnených hodín na 1 % základného normatívu. Návrh nariadenia v ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk