Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

mládež

Nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

MŠVVaŠ SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spustili nominácie na ocenenie „Empower – no uznaj" v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Začiatkom roka 2020 vyhlási MŠVVaŠ SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe KOMUNITA mladých. Obce a mestá budú mať možnosť financovať svoje aktivity pre mládež na základe vytvoreného a zastupiteľstvom schváleného strategického dokumentu pre oblasť mládeže, ktorý je podmienkou pre oprávnenosť žiadostí.

Rada mládeže Slovenska hľadá delegátov na prezentáciu mladých v zahraničí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rada mládeže Slovenska hľadá 1 delegáta alebo delegátku, ktorý/á je členom mládežníckej organizácie a zúčastní sa všetkých troch konferencií, 1 delegáta alebo delegátku, ktorý/á nie je členom žiadnej mládežníckej organizácie a zúčastní sa všetkých konferencií, 3 delegátov alebo delegátky, ktorí sa zúčastnia jednej konferencie.

Konferencia Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na medzinárodnú konferenciu pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku, ktorá sa uskutoční 12. 3.  – 14. 3. 2019 v Bratislave. Termín prihlásenia do 27. januára 2019.

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Kategória: Aktuality

Partnerstvo medzi  Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné  zázemie a ako sa človek učí stať sa pracovníkom s mládežou (formálnymi a neformálnymi metódami). 

Výskum príčin radikalizácie mládeže vo veku 14 - 17 rokov

Kategória: Aktuality

Organizácia Iuventa - Slovenský inštitút mládeže vypracovala Stratégiu prevencie radikalizácie v práci s mládežou na základe kvalitatívneho výskumu. 

Prieskum zneužívania návykových látok u detí a mládeže

Kategória: Aktuality

V rámci Programov a projektov Úradu verejného zdravotníctva v Slovenskej republike na rok 2018 a na ďalšie roky sa v roku 2018 uskutoční prieskum zneužívania návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku. 

Národné školenie vzdelávania k ľudským právam

Kategória: Aktuality

Inštitút neformálneho vzdelávania v spolupráci s Odborom mládeže Rady Európy pozýva mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou na rozšírené školenie v termíne 16. - 19. novembra 2017 v Kráľovej LehotePrihlasovanie prebieha do 8. novembra 2017.

Kvalita života mladých ľudí pohľadom organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Kategória: Aktuality

V marci 2017 Odbor mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže odštartoval prípravy v poradí tretieho komplexného dokumentu o živote mladých ľudí v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začlenenia a dobrovoľníctva, s presahom na globálne témy a prácu s mládežou.

Konferencia mládeže EU

Kategória: Aktuality

 „Posledných niekoľko dní v Košiciach, ukázali ohromný apetít mladých ľudí vyjadrovať svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní o tvorbe politiky. Bežný názor, že mladí sú pasívni a nič ich nezaujíma, je nepravdivý. Potrebujú však zrozumiteľné nástroje, aby sa mohli zapojiť. Práve preto sú aktivity ako Štrukturovaný dialóg tak dôležité,“ hovorí o odporúčaniach z Európskej konferencie mládeže v Košiciach Matej Cibík z Rady mládeže Slovenska.

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Kategória: Aktuality

10. novembra 2016 sa uskutoční pracovné stretnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže v priestoroch Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže. Stretnutie realizuje Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Iuventou. 

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti mládeže

Kategória: Aktuality

Slovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách. Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako Európska komisia či Európsky parlament.

Príručka “Bez bariér, bez hraníc”

Kategória: Aktuality

Praktická príručka na vytvorenie medzinárodného projektu pre mladých ľudí so zmiešanými schopnosťami (vrátane osôb s a bez postihnutia). Príručka vychádza z programu dvoch tréningov TC Enable (Umožni), ako aj z príspevkov odborníkov žijúcich alebo pracujúcich s postihnutiami. Cieľom bolo nezamerať sa iba na „projekty len pre ľudí s postihnutím“, kde sú mladí ľudia opäť izolovaní, ale  naopak,  podporiť„projekty ľudí so zmiešanými schopnosťami“, v ktorých rovesníci s postihnutím a bez neho zažijú spoločné zmysluplné a pozitívne zážitky a naučia sa akceptovať navzájom – bez ohľadu na svoje schopnosti alebo znevýhodnenia.

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020 je schválená

Kategória: Aktuality

13. januára 2016 bola vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020. Koncepcia je strategickým dokumentom štátnej politiky. Zameriava sa na päť prioritných oblastí, ktorými sú systematické sledovanie potrieb mladých ľudí na Slovensku ako východisko pre prácu s mládežou, zvyšovanie kvality práce s mládežou, zameranie sa na aktérov práce s mládežou, systém financovania práce s mládežou a zviditeľňovanie a zvýšenie uznania práce s mládežou. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk