Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie s účinnosťou od 12. apríla 2021.

COVID-19 Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom...

Od 12. apríla sa otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia.

Zoznam schválených učebníc, pracovných zošitov - finančné prostriedky

Kategória: Aktuality Autor/i: edicnyportal.iedu.sk

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky - 2021

COVID-19 Zmena rozhodnutia ministra z 30. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným preze...

COVID-19 Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 19. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. ...

COVID-19 Usmernenie - organizácia distribúcie pohotovostných zásob poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky. Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené ško...

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie. V nadväznosti na uznesenie vlády S...

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva zverejnilo normatívy na rok 2021 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým s...

COVID-19 Návrat do škôl 2021 - aktualizácia k 2. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. inisterstvo školstva čo najskôr, preto vydá rozhodnutie, ktoré upraví nástup žiakov do škôl. 

COVID-19 Školy pokračujú v režime ako doteraz (MŠVVaŠ SR)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. 

Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.ak

MŠVVaŠ SR vydáva usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

Príspevok na špecifiká - digitalizácia 1. stupeň ZŠ a špeciálne základné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR poskytlo školám finančné prostriedky na príspevok na digitálne technológie pre 1. stupeň základných škôl a pre špeciálne základné školy bez škôl pri zdravotníckych zariadeniach na základe nasledovnej ...

Usmernenie k zúčtovaniu príspevku na ŠvP a lyžiarsky kurz september-december 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dňa 30. 9. 2020 bolo zverejnené odporúčanie pre školy a školské zariadenia nerealizovať organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou. Odporúčanie je platné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia.

Vyhláška - preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr..sk

ÚVZ SR vydáva vyhlášku, ktorou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Vyhláška nadobúda účinnosť 7. decembra 2020.

COVID-19 Minister školstva má plán na otvorenie škôl dopracovať

Kategória: Aktuality

Plán ministerstva školstva na testovanie neprešiel krízovým štábom. Žiaci druhého stupňa a stredných škôl ostávajú doma.

COVID-19 Pracovné stretnutie OZPŠaV na Slovensku s ministrom školstva k otváraniu škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vedenie OZPŠaV na Slovensku sa 27. 11. 2020 stretlo s ministrom školstva. Témou stretnutia boli informácie o podmienkach pre otvorenie škôl v decembri 2020.

Ministerstvo spúšťa databázu digitálneho učiva

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Počas zatvorenia škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spúšťa projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou. Edu TV bude databázou krátkych video hodín pre žiakov základných škôl.

Rezort školstva bude o maturitách informovať najneskôr začiatkom marca 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: aktuality.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo o maturitných skúškach informovať začiatkom budúceho roka, najneskôr začiatkom marca. Vo vysielaní na sociálnej sieti to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk