Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

maturitná skúška

Video - maturanti o maturite

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá  o maturitnej skúške.

Seminár k maturite z biológie

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický organizuje 5. novembra 2019 seminár k maturite z biológie. Seminár je určený učiteľom stredných škôl, ktorí pripravujú žiakov na maturitnú skúšku z biológie.

Opravný termín maturitnej skúšky 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2019 sa uskutoční v dňoch 3. - 5. september 2019.

Výsledky externej časti maturitnej skúšky 2019

Kategória: Aktuality

V dňoch 12. – 15. marca 2019 sa konal riadny termín externej časti maturitnej skúšky pre 41 981 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 9. – 12. apríla 2019, sa zúčastnilo 90 žiakov. Na riadnom a náhradnom termíne sa zúčastnilo 1 796 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Na stredných školách začína ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Ústne maturitné skúšky sa na stredných školách budú konať od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. Prevažná väčšina maturantov absolvuje maturitu zo štyroch predmetov.

Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Výsledky žiakov v externej časti maturitnej skúšky v elektronickej podobe budú mať riaditelia škôl k dispozícii 2. mája 2019. Riaditeľ školy je povinný informovať žiaka o jeho výsledku najneskôr 10 dní pred uskutočnením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Maturitné výsledky študentov učiteľstva a ich uplatnenie v školstve

Kategória: Aktuality

Učitelia dosahujú nadpriemerné výsledky, ak zároveň študovali učiteľský program, z ktorého maturovali (napr. maturita zo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry). Výnimkou sú učitelia, ktorí maturovali z náročnejších jazykových úrovní – z nich sa v školstve zamestnali tí menej úspešní.

Kľúč správnych odpovedí k testu zo slovenského jazyka a literatúry

Kategória: Aktuality

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil kľúč správnych odpovedí k testu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na svojom webovom sídle.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Náklady na funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2019 je nasledovná:

Maturita 2019 - dôležité termíny

Kategória: Aktuality

Dôležité termíny externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Maturita 2019 - zverejňovanie tém

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Dňa 8. 3. 2019 prebehne generálna skúška zverejňovania tém. 

Maturita - pokyny pre administrátorov a koordinátorov

Kategória: Aktuality Autor/i: svsmi.sk

EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 12. až 15. marca 2019. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEMu a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk.

Náklady na výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií pre rok 2019 je nasledovná:

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2018

Kategória: Aktuality

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 4. až 6. septembra 2018 na vybraných stredných školách. 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018. Do EČ MS sa v tomto školskom roku zapojilo 707 stredných škôl. Elektronická forma EČ MS sa konala na 103 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 161 žiakov. 

Budúci týždeň začínajú ústne maturitné skúšky

Kategória: Aktuality

V čase od 21. mája do 8. júna 2018 budú prebiehať interné časti maturitnej skúšky. Jednotlivým školám určili termíny OŠ OÚ stredným školám v ich územnej pôsobnosti.  

Generálna skúška inovovanej EČ MS zo SJSL

Kategória: Aktuality

10. apríla sa uskutoční Generálna skúška inovovanej formy EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Zúčastnia sa jej žiaci 3. ročníka stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. NÚCEM dodá zapojeným stredným školám výsledky ich žiakov 18. júna 2018. Účasť škôl a žiakov na tomto testovaní je dobrovoľná.

Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov

Kategória: Aktuality

V utorok 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. Maturantov čaká postupne slovenčina, cudzí jazyk, matematika a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk.

Termíny maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk