Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo maturita


Vymenovanie predsedov školských a predmetových maturitných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Požiadavky na odbornú prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon funkcie predsedov školských maturitných komisií a predsedov predmetových maturitných komisií stanovuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v zmysle § 154 ods. 5 písm....

Náklady súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Stredné školy Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2021:

Rozhodnutia ministra - 4. 1., 5. 1., 8. 1., informácia - 14. 1., rozhodnutie - 26. 1.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnut...

Náklady súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2021:

Slovensko má v rámci OECD krajín druhý najvyšší podiel študentov v zahraničí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dávid Martinák, Samo Varsik, Inštitút vzdelávacej politiky

Analýza absolventov stredných škôl študujúcich na zahraničných vysokých školách Vyše polovica absolventov stredných škôl s maturitou na Slovensku každoročne pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Z nich 12 % (v roku 2012) až 17 % (v roku 2018) odchá...

Rezort školstva bude o maturitách informovať najneskôr začiatkom marca 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: aktuality.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo o maturitných skúškach informovať začiatkom budúceho roka, najneskôr začiatkom marca. Vo vysielaní na sociálnej sieti to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zber údajov o školách a maturantoch realizuje CVTI SR-ŠVS Banská Bystrica prostredníctvom Informačného systému pre EČ MS a PFIČ MS. 

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

S účinnosťou od 15. 4. 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skú...

COVID-19 Zmena termínov EČ a PFIČ MS

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COV...

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základn...

MATURITA 2020 - nahlasovanie zmien v databáze prihlásených žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zmenu/aktualizáciu údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2020 bude možné vykonať prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS. Modul aktualizácie údajov je prístupný od 18. 11. 2019.

Opravný termín maturitnej skúšky 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2019 sa uskutoční v dňoch 3. - 5. september 2019.

Na stredných školách začína ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Ústne maturitné skúšky sa na stredných školách budú konať od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. Prevažná väčšina maturantov absolvuje maturitu zo štyroch predmetov.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

Kategória: Aktuality

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 11. apríla 2019 na vybraných stredných školách.

Kľúč správnych odpovedí k testu zo slovenského jazyka a literatúry

Kategória: Aktuality

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil kľúč správnych odpovedí k testu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na svojom webovom sídle.

Náklady na funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií

Kategória: Aktuality

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2019 je nasledovná:

Maturita 2019 - dôležité termíny

Kategória: Aktuality

Dôležité termíny externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Maturita 2019 - zverejňovanie tém

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Dňa 8. 3. 2019 prebehne generálna skúška zverejňovania tém. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2018

Kategória: Aktuality

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 4. až 6. septembra 2018 na vybraných stredných školách. 

Písomné maturity čakajú na viac ako 43 500 maturantov

Kategória: Aktuality

V utorok 13. marca 2018 sa na celom Slovensku začína týždeň písomných maturít. Na skúšku dospelosti sa v tomto školskom roku prihlásilo 43 541 žiakov, ktorí budú písať maturitné testy na 707 stredných školách. Maturantov čaká postupne slovenčina, ...

Vyše 80 percent maturantov si vybralo anglický jazyk

Kategória: Aktuality

Externá maturita čaká v tomto školskom roku spolu 43 605 stredoškolákov. Z nich až 83,4 % si ako jeden z maturitných predmetov vybralo anglický jazyk. Vyplýva to z údajov nahlásených Národnému ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Externé tes...

Ľuďom s maturitou berú prácu vysokoškoláci

Kategória: Aktuality

Trh práce sa v súčasnosti stále rozrastá. Pracovné príležitosti však nepribúdajú pre všetky skupiny uchádzačov rovnako. Údaje z pracovného portálu Profesia.sk ukazujú, že počet pracovných miest s minimálnou požiadavkou stredoškolského vzdelania st...

Maturita 2017

Kategória: Aktuality

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 14. - 17. marca 2017. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. apríla 2017. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠ...

E-testovanie JESEŇ 2016

Kategória: Aktuality

Po úspešnej realizácii E-Maturity 2016, E-Testovania 9-2016 a e-testovaní v minulom školskom roku  NÚCEM pokračuje v aktívnom využívaní systému e-Test aj v školskom roku 2016/2017. V období 21. september – 11. november 2016 budú v systéme e-Test p...

Termíny maturitnej skúšky 2017

Kategória: Aktuality

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM. 

Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu

Kategória: Aktuality

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2016. Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku po ukončení tohto termínu zastaví bez ohľadu na to, či od septembr...

Maturita 2016

Kategória: Aktuality

15. - 18. marca 2016 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016. Zásielky s testami a ďalšími materiálmi k EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov budú osobne preberať riadit...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk