Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Manažment školy v praxi


Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 3/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

Charakter človeka určuje jeho osud „Prišiel som v nádeji, že som sa zmýlil v Sedgewickovi Bellovi ...  toto je však príbeh bez prekvapenia. Sedgewicka som nič nenaučil. Ale cena života sa neurčuje podľa jedného neúspechu... to ma naučili ostatní š...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 2/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Do batôžka si nalož pretvárku, lož a faloš a pekne zahoď všetky do studne a rovno z prvej várky, skús život bez pretvárky a uvidíš, či z teba ubudne.“ Milan Lasica Text piesne Milana Lasicu s hudbou Jara Filipa z albumu Bolo nás jedenásť (1987) n...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 1/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

 „Nuž,“ povedal Macko Pú, „to, čo mám najradšej, je ...“ A tu sa musel zastaviť a popremýšľať. Pretože aj keď jedenie medu bola veľmi dobrá vec, chvíľa pred tým, ako ho začal jesť, bola ešte lepšia, no nevedel prísť na to, ako sa volá." Z rozprávk...

Inšpiratívne myšlienky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Inšpiratívne myšlienky, citáty, názory skúsených autorov, odborníkov ponúkame aj v príspevkoch odborných časopisov Manažment školy v praxi, Didaktika, na webe direktor.sk. Stávajú sa motorom našich vlastných myšlienok, našej vlastnej odvahy prijím...

Ako slávili a prežívali Vianoce v dávnejšej či nedávnej minulosti žiaci našich škôl?

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc., Bratislava

Tradičnou pripomienkou Vianoc v školskom prostredí bolo v stredoveku inscenovanie vianočného príbehu inšpirované bibliou. Dramatizácia biblických príbehov určená mládeži aj dospelým pretrvala dlhé storočia. Autorom takýchto hier bol v 16. storočí ...

Časopis Manažment školy v praxi a Didaktika - rozhovory

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V tomto adventom období sa ponúka čas na zamyslenie sa, relexiu k získaným skúsenostiam z praxe, ale aj zdieľané myšlienky odborníkov, ktoré stoja za to, pripomenúť si ich v časopisoch Manažment školy v praxi aj v Didaktike. "Never, keď ti niekto...

Aktuálne - Manažment školy v praxi 12

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Priestor medzi podnetom a reakciou „Medzi podnetom a reakciou existuje priestor...V tom priestore je naša moc, zvoliť si svoju odpoveď. V našej reakcii spočíva náš rast a sloboda.“ Viktor Frankl

Aktuálne - Manažment školy v praxi 11 a Didaktika 6

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Zhlboka dýchať... „Viem, čo musím urobiť teraz. Musím aj naďalej zhlboka dýchať, pretože zajtra opäť vyjde slnko. Kto vie, čo môže príliv priniesť?!“ Tom Hanks vo filme Stroskotanec Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov a nájsť prijateľné rieše...

28. október 1918 Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 28. októbra si každoročne pripomíname vznik Československa. Tento rok uplynie od pamätného výročia už 102 rokov. Vznik nového štátneho útvaru na mape strednej Európy bol dlhodobo pripravovanou akciou československého odboja doma aj v zahraničí...

Myšlienky našich autorov - Markéta Švamberk Šauerová

Kategória: Aktuality Autor/i: Markéta Švamberk Šauerová

"V průběhu měsíců jsme zaznamenávali nárůst psychických obtíží u různých skupin, a to i následně po uvolnění přísných opatření. Na jedné straně jsme měli možnost vidět, jak se někteří s krizovou situací vyrovnávají velmi dobře, na straně druhé jsm...

Manažment školy v praxi č. 10/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Kritické myslenie ako naliehavosť doby/Editoriál Na ceste k samostatnosti vyslovenia názoru, jeho prehodnotenia a pod silou racionálnych argumentov aj jeho možnej zmeny, zohrávajú vzdelávacie inštitúcie veľmi dôležitú úlohu. Formovanie kritického ...

COVID-19 Frustrácia z pandémie ako ju nepoznáme

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 6/2020 -Tatiana Soroková Krátkodobá zmena v dlho zaužívaných návykoch po ohlásení mimoriadnych opatrení v školstve spočiatku prinášala prehnaný optimizmus, energiu, entuziazmus. Realita dnešných dní v...

Aktuálne - Manažment školy v praxi 9, Didaktika 5

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ Antoine de Saint-Exupéry Na školách a v školských zariadeniach to platí dvojnásobne. Spolupráca je nielen stavebným kameňom „chrámu“ edukácie, ale ...

Nový školský rok v redizajne

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Najväčšími nepriateľmi zmien v prostredí školy je falošný pocit sebauspokojenia smerujúci k stagnácii a klamný pocit naliehavosti prejavujúci sa v množstve nezmyselných aktivít oberajúcich pedagógov o silu na potrebné zmeny (modifikované podľa Kot...

Obava ako príčina brzdy vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., Mgr. Dušana Bieleszová

Manažment školy v praxi č. 6/2020 - Zotrvávanie na klasických prístupoch nesúvisí len s nezáujmom, nevedomosťami, neochotou meniť zaužívané. Na základe štúdia literatúry, skúmania edukácie (VEGA a KEGA – diferenciácia vo vyučovaní, motivácia, neur...

Manažment školy v praxi č. 5/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Editoriál  Úspech prináša optimizmus, dobrú náladu, pocit sebauspokojenia a v mnohých prípadoch aj čas na oddych. Ak však oddych trvá príliš dlho, môže znamenať podcenenie rizík, väčšiu náchylnosť potláčať prejavy nespokojnosti v tíme, nevypočuť s...

Manažment školy v praxi a čítanie počas mimoriadných opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preventívne a mimoriadne opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu, ktoré prerušili vyučovanie v školách a školských zariadeniach v termíne od 16. marca do 27. marca 2020, otvárajú väčší priestor na samoštúdium, sebarozvoj, sebavzdelávanie a čít...

Zvládanie konfliktov je individuálna práca na sebe samom

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Rozhovor s prof. PaedDr. Vladimírom Labáthom, PhD. - Prečo sú tieto otázky dôležité? Ako možno konflikty riešiť a kedy hovoríme o neefektívnom riešení konfliktov? Otázky môžu napomôcť ujasniť si súčasný stav. Čo sa deje, akým spôsobom sa to rieši?...

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Štefan Bojnák

Etický kódex je prvým krokom pri budovaní etického programu organizácie. Implementácia kódexu môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Aby sa etický kódex stal súčasťou kultúry školy, je nutné tím nielen stimulovať a postrkovať k etickému správaniu, ale t...

Manažment školy v praxi č. 1/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V januárovom čísle časopisu Manažment školy v praxi reflektujeme potreby manažmentu, rozoberáme aktuálne témy riadenia pedagogického, odborného a pracovného tímu v školskom prostredí, ponúkame príspevky skúsených odborníkov v oblastiach legislatív...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk