Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo konferencia


2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo.

16. - 17. marec 2020 - odborná konferencia Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na Univerzite Komenského

Kategória: Aktuality

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave si v marci pripomenie niekoľko významných výročí - 60 rokov od založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov, 30. výročie Univerzity tretieho veku UK a 15. výroč...

2. odborná konferencia k pracovnému právu

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo. Spoločne, prakticky a s nadhľadom nastoľujú najčastejšie diskutované otázky...

Medzinárodná konferencia ZMENA KLÍMY 2019 - výzvy a riešenia

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční 13. – 15. novembra v Bratislave.

Budúcnosť vzdelávania pre trh práce - konferencia

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje dňa 23. septembra 2019 konferenciu s názvom Budúcnosť vzdelávania pre trh práce.

Pedagogicko-vedecké konferencie - Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s rezortom školstva, Maticou slovenskou a Ústavom politických vied SAV pripravuje tri pedagogicko-vedecké konferencie pod názvom Fenomén národnej identity a slovenskej štátnosti. 

Európsky učiteľ 21. storočia

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) organizuje medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla...

Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav organizuje 6. a 7. mája 2. ročník medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Ide o medzinárodné podujatie, zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných men...

Pozvánka na konferenciu o M. R. Štefánikovi

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Odbor archívov a registratúr MV SR  v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika organizuje dvojdňovú archívno-historickú konferenciu Veľký malý muž Milan Rastislav Št...

Konferencia - Sú základné zručnosti témou pre Slovensko?

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR pozýva na konferenciu Sú základné zručnosti témou pre Slovensko? 

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu o výučbe rómskeho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s ďalšími subjektami uvedenými v prílohe pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia, ktorá je zameraná na výučbu rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov predovše...

Zručnosti do neznámej budúcnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie podnikateľov Slovenska

Druhá výročná konferencia Združenia podnikateľov Slovenska sa konala 21. marca 2019.  Ponúkame zhrnutie 2. ročníka konferencie ZPS o podnikateľskom vzdelávaní.

Druhá výročná konferencia ZPS o podnikateľskom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Združenie podnikateľov Slovenska pripravuje v marci druhý ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na tému Zručnosti do neznámej budúcnosti. Konferencia sa uskutoční 21. marca 2019.

Pearson EduTour 2019

Kategória: Aktuality

Ventures Books a Pearson v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník obľúbeného Pearson EduTour.

Kritické myslenie ako téma regionálnej konferencie vo Zvolene

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Ľuboslava Bieliková

V utorok 3. apríla 2018, v čase vedľajších prázdnin, organizovala Základná škola P. Jilemnického 2 vo Zvolene regionálnu vzdelávaciu konferenciu pod názvom UČIACA SA ŠKOLA. Nosnou a vysoko aktuálnou témou konferencie bolo Kritické myslenie dospelý...

Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR organizuje v dňoch 14. 2. až 15. 2. 2018 odbornú konferenciu s názvom „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhláseni...

Závery medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození

Kategória: Aktuality

V dňoch 30. novembra a 1. decembra sa konala v Bratislave XXVI. medzinárodná vedecká konferencia Dieťa v ohrození. Jej cieľom bolo analyzovať systém poradenstva a prevencie, odborníci sa venovali psychologickým, sociálnym, právnym a etickým problé...

Na konferencii v Trnave sa hovorilo o vitálnej škole

Kategória: Aktuality

4. októbra 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila odborná konferencia pod názvom Vitálna škola. Cieľom konferencie bolo predstaviť obraz sebarozvíjajúcej sa vitálnej školy. Školy, ktorá má svoju víziu a je s...

Pozvánka na odbornú konferenciu k výsledkom PISA

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní v spolupráci so Štátnym pedagogickym ústavom organizujú dňa 18. mája 2017 v Žiline odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA. Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu...

Školská a rovesnícka mediácia ako jedna z tém medzinárodnej vedeckej konferencie v Modre

Kategória: Aktuality

V dňoch 7. - 8. apríla sa v Modre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII", ktorej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi. Jednou z tém príspevkov a diskusií b...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk