Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

kariérové poradenstvo

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly

Vyberáme z časti Riadenie školy

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastali úpravy v oblasti kariérového poradenstva. Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastanú úpravy v oblasti kariérového poradenstva.

Podujatie - Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu

Kategória: Aktuality

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu pripravilo podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Systém karierového poradenstva v pripravovanom zákone

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovania poslancov NR SR, sa zaoberá aj novým systémom kariérového poradenstva.

Dovolenka s knihou

Kategória: Aktuality

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj čas letných dovoleniek. Vychutnať si ho môžeme aj s odbornou knihou. Ponúkame zopár tipov aj z našej redakcie.

Kam na strednú školu?

Kategória: Aktuality

Aktuálna ponuka učebných miest pre školský rok 2018/2019 rozdelená podľa krajov predstavuje jednotlivé odbory spolu s kontaktnými údajmi na zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú odbornú školu. Táto ponuka je pre školákov a ich rodičov dôležitou pomôckou, ktorá im ukazuje možnosti správneho smerovania v práve prebiehajúcom období podávania prihlášok na stredné školy.

Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Výrazne uľahčiť prácu výchovných a kariérových poradcov, ale aj učiteľov by mali pripravované Duál Pointy. Ich úlohou je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste. V žiadnom prípade nemajú nahradiť prácu výchovných a kariérových poradcov.

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku.

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku.

Týždeň celoživotného poradenstva 2017

Kategória: Aktuality

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravili spoločnú iniciatívu - Týždeň celoživotného poradenstva (TCP) v dňoch 20. – 24. 11. 2017.

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku.

Duálne vzdelávanie neoslovilo žiakov ani v treťom roku

Kategória: Aktuality

V tomto roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1 370 prvákov. Vlani to bolo 1 122, pričom pripravených miest bolo až pre 2 700 žiakov. V prvom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo z plánovaných 1 488 len 450 žiakov.

Ľudia s maturitou majú na výber z viacerých ponúk, pozície im však „berú“ ľudia s vysokou školou

Kategória: Aktuality

Trh práce sa v súčasnosti neustále rozrastá. Pracovné príležitosti však nepribúdajú pre všetky skupiny uchádzačov rovnako. Údaje z pracovného portálu Profesia.sk ukazujú, že počet pracovných miest s minimálnou požiadavkou stredoškolského vzdelania stúpa omnoho rýchlejšie, ako množstvo pozícií, na ktoré treba vysokoškolský titul.

Pripomienky AVP k návrhu nariadenia o rozsahu priamej vyučovacej a výchovnej činnosti pedagógov

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov vyjadrila pripomienky k navrhovanej úprave nariadenia, ktorým ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z.z. 

Rokovanie výboru profesijnej sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení

Kategória: Aktuality

V Bratislave rokoval 25. 4. 2017 výbor profesijnej sekcie zamestnancov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení (OZ PŠaV).

Návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

Zlúčenie pozícií výchovného poradcu a kariérového poradcu do pozície školského poradcu, náplň kariérového poradenstva

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doručený do NR SR. 

Záujem o duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy na základných školách

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov vydala tlačovú správu k problematike duálneho vzdelávania a nezáujmu ministerstva školstva riešiť kariérovú výchovu a poradenstvo v regionálnom školstve. Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu okamžitých opatrení na  zavedenie kariérovej výchovy ako prierezovej témy vo všetkých ročníkoch ZŠ, ako prvého a základného kroku pre reálnu podporu duálneho vzdelávania. 

Sopko: Cestou k výberu budúceho povolania je kariérová výchova miesto vreckového

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle zverejnilo dva zoznamy. Prvým je zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a druhý s odbormi, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Žiakom základných škôl, ktorí sa rozhodnú pre štúdium študijných a učebných odborov z prvého zoznamu, sa bude vždy zo štátneho rozpočtu poskytovať motivačné štipendium, ktorého výška bude závisieť aj od prospechu. Školy na takýchto žiakov dostanú o desať percent zvýšený normatívny príspevok. Na žiakov študujúcich v odboroch z toho druhého zoznamu bude normatív o desať percent znížený.

Aktivita: Skórovanie rôznych zdrojov informácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Beáta Ľubová

Vyberáme z Metodiky vzdelávania

Cieľom aktivity s názvom Skórovanie rôznych zdrojov informácií je efektívna práca s informáciami (vyhľadávanie, vyhodnotenie a ďalšia aplikácia), formulovanie vlastných priorít, zodpovedné prijatie rozhodnutia na základe získaných informácií.  K vyhodnoteniu dôveryhodnosti zdrojov informácií z virtuálneho prostredia poslúži tabuľka Skórovanie rôznych zdrojov informácií. Tabuľka učí žiaka chápať skutočnosti v súvislostiach. Postupným a systematickým využívaním tabuľky žiak získava nový pohľad na dôveryhodnosť uverejnenej informácie. Tabuľka je použiteľná pre rôzne druhy médií.

"Ku kvalitnému výsledku práce patrí aj kvalitný zdroj informácií."

Pracovné stretnutie na MŠVVaŠ SR ku kariérovému vzdelávaniu a odbornému poradenstvu

Kategória: Aktuality

21. 10. 2016 sa uskutočnilo v priestoroch ministerstva pracovné stretnutie k problematike návrhu koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva a modelu optimalizácie počtu odborných zamestnancov v škole. K problematike koncepcie výchovného a kariérového poradenstva sa prítomní v diskusii zhodli, že je potrebné vytvoriť priestor pre činnosť výchovných poradcov a to najmä znížením úväzku výchovnej a vyučovacej činnosti. Za dôležité považujú posilnenie kariérového poradenstva na regionálnej úrovni. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk