Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo kariérové poradenstvo


Informácia pre výchovných a karierových poradcov

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil články a webináre o inováciách a aktuálnych témach. 

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly

Vyberáme z časti Riadenie školy S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastali úpravy v oblasti kariérového poradenstva. Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý člán...

Podujatie - Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu

Kategória: Aktuality

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi so zameraním na dopravu pripravilo podujatie s názvom Kam po skončení zák...

Systém karierového poradenstva v pripravovanom zákone

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovania poslancov NR SR, sa zaoberá aj novým systémom kariérového poradenstva.

Dovolenka s knihou

Kategória: Aktuality

Blíži sa koniec školského roka a s ním aj čas letných dovoleniek. Vychutnať si ho môžeme aj s odbornou knihou. Ponúkame zopár tipov aj z našej redakcie.

Kam na strednú školu?

Kategória: Aktuality

Aktuálna ponuka učebných miest pre školský rok 2018/2019 rozdelená podľa krajov predstavuje jednotlivé odbory spolu s kontaktnými údajmi na zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú odbornú školu. Táto ponuka je pre školákov a ich rodičov dôležitou ...

Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Výrazne uľahčiť prácu výchovných a kariérových poradcov, ale aj učiteľov by mali pripravované Duál Pointy. Ich úlohou je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať zákla...

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérové...

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérové...

Týždeň celoživotného poradenstva 2017

Kategória: Aktuality

Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry pripravili spoločnú iniciatívu - Týždeň celoživotného poradenstva (TCP) v dňoch 20. – 24. 11. 2017.

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérové...

Duálne vzdelávanie neoslovilo žiakov ani v treťom roku

Kategória: Aktuality

V tomto roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 1 370 prvákov. Vlani to bolo 1 122, pričom pripravených miest bolo až pre 2 700 žiakov. V prvom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo z plánovaných 1 488 len 450 žiakov.

Ľudia s maturitou majú na výber z viacerých ponúk, pozície im však „berú“ ľudia s vysokou školou

Kategória: Aktuality

Trh práce sa v súčasnosti neustále rozrastá. Pracovné príležitosti však nepribúdajú pre všetky skupiny uchádzačov rovnako. Údaje z pracovného portálu Profesia.sk ukazujú, že počet pracovných miest s minimálnou požiadavkou stredoškolského vzdelania...

Pripomienky AVP k návrhu nariadenia o rozsahu priamej vyučovacej a výchovnej činnosti pedagógov

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov vyjadrila pripomienky k navrhovanej úprave nariadenia, ktorým ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických za...

Návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

Zlúčenie pozícií výchovného poradcu a kariérového poradcu do pozície školského poradcu, náplň kariérového poradenstva Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/20...

Záujem o duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy na základných školách

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov vydala tlačovú správu k problematike duálneho vzdelávania a nezáujmu ministerstva školstva riešiť kariérovú výchovu a poradenstvo v regionálnom školstve. Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompet...

Sopko: Cestou k výberu budúceho povolania je kariérová výchova miesto vreckového

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle zverejnilo dva zoznamy. Prvým je zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a druhý s odbormi, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. Žiakom základných škôl, kt...

Aktivita: Skórovanie rôznych zdrojov informácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Beáta Ľubová

Vyberáme z Metodiky vzdelávania Cieľom aktivity s názvom Skórovanie rôznych zdrojov informácií je efektívna práca s informáciami (vyhľadávanie, vyhodnotenie a ďalšia aplikácia), formulovanie vlastných priorít, zodpovedné prijatie rozhodnutia na zá...

Pracovné stretnutie na MŠVVaŠ SR ku kariérovému vzdelávaniu a odbornému poradenstvu

Kategória: Aktuality

21. 10. 2016 sa uskutočnilo v priestoroch ministerstva pracovné stretnutie k problematike návrhu koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva a modelu optimalizácie počtu odborných zamestnancov v škole. K problematike koncepcie výchov...

Otvorený list Asociácie výchovných poradcov ministrovi školstva

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva. Napriek n...

Publikácia - Kariérové poradenstvo v odbornom školstve

Kategória: Aktuality

Odborníkom z praxe výchovného a kariérového poradenstva ponúkame novú publikáciu z dielne Wolters Kluwer, ktorá je reakciou na súčasné trendy v tejto oblasti sprevádzania žiakov. Kniha Kariérové poradenstvo v odbornom školstve autorky Ing. Beáty Ľ...

Pripravujeme publikáciu Kariérové poradenstvo v odbornom školstve

Kategória: Aktuality

Publikácia Kariérové poradenstvo v odbornom školstve ponúka opis skúseností autorky Beáty Ľubovej z vyučovacích hodín, v rámci ktorých vstupovala do interakcie so žiakmi nielen z pozície učiteľa, ale aj z pozície kariérového sprievodcu. Kniha je v...

Blíži sa obdobie rozhodovania o strednej škole

Kategória: Aktuality

Žiaci základných škôl a ich rodičia sa budú v týchto týždňoch rozhodovať, ktorú strednú školu si vybrať. Najmenej času - necelé dva týždne -  majú v prípade, ak zvažujú štúdium odboru, na ktorý školy robia talentové skúšky. Na tie musia podať prih...

Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi

Kategória: Aktuality

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahuje dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné ...

Rodina má na dieťa pri voľbe povolania najväčší vplyv

Kategória: Aktuality

Potvrdil to prieskum v rámci Národného projektu KomposyT, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Až 63 % deviatakov v dotazníkoch potvrdilo, že najviac ich pri...

Prítok absolventov na úrady práce nebol v júni vyšší ako po iné roky

Kategória: Aktuality

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku po sezónnom očistení klesla v júni o 0,02 percentuálneho bodu (p.b.) na 11,62 %. Rovnakým nepatrným tempom klesla aj celková miera nezamestnanosti, a to na úroveň 13,25 %. Sezónne neočistená miera neza...

Pri rozhodnutí kam na vysokú školu pomôže stredoškolákom nový portál

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Stredoškoláci majú čas na podanie prihlášok do konca februára. Pri rozhodovaní im pomôže nový portál. Nájdu v ňom viac ako 15 000 odpovedí, z ktorých vyplýva aj to, že až 54 % vysokoškolákov by sa dnes v otázke štúdia rozhodlo inak.

Pri rozhodnutí kam na vysokú školu pomôže stredoškolákom nový portál

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Stredoškoláci majú čas na podanie prihlášok do konca februára. Pri rozhodovaní im pomôže nový portál. Nájdu v ňom viac ako 15 000 odpovedí, z ktorých vyplýva aj to, že až 54 % vysokoškolákov by sa dnes v otázke štúdia rozhodlo inak.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk