Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

hypoaktivita

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Kategória: Aktuality

Výchovné problémy vyplývajúce z porúch aktivity detí dnes patria medzi najčastejšie oblasti, ktoré rodičia a učitelia konzultujú s odbornými pracoviskami. Tieto problémy veľmi často vyvolávajú rozporuplné postoje ako odbornej verejnosti tak aj spoločnosti. Nová publikácia z našej dielne Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém? rieši danú problematiku komplexne a ponúka netradičné témy, ktoré pracujú aj s vysoko odbornou problematikou, ktorá v tomto kontexte dosiaľ v tomto druhu literatúry nebola cielene riešená. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk