Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

hodnotenie škôl

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu ich žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.

Rebríčky základných a stredných škôl. Ktoré školy sú najlepšie?

Kategória: Aktuality

Dôležité upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy. 

Témy 9. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 9. čísle časopisu Manažment školy v praxi v rubrike Financovanie sa pozrieme na použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach. V príspevku Práca triedneho učiteľa s "problémovými" žiakmi a spolupráca s ich rodičmi na príklade konkrétnych aktivít poukážeme na možnosti stmeľovania tímu v triedach. Súčasné obdobie je charakterizované veľkou náročnosťou na psychické a fyzické výkony vo vzdelávacom procese. Tému rozoberieme v článku Osobná pohoda - well being a kreatívne stratégie v pedagogickej praxi.  Venovať sa budeme aj téme bezpečnosti žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolaní.

Rebríčky škôl ministerstvo robiť nebude

Kategória: Aktuality

Akú školu dnes rodičia považujú za kvalitnú? Tú, kde majú len jednotkárov, alebo takú, kde dokážu aj v štvorkárovi objaviť nejaký talent a vydolovať z neho lepšie výsledky? Kritériá kvality zatiaľ nemá stanovené ani štát. Rodičia, ktorí sa snažia vyberať pre svoje deti čo najlepšiu školu, sa tak často riadia podľa toho, akú povesť má alebo informáciami od známych.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk