Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo emócie


Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bielezsová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 4/2020 Aká by mala byť úloha rodiča v krízovej situácii, keď dieťa ostáva v domácom vzdelávaní? Aký cieľ by mal sledovať učiteľ? Ako by mala byť nastavená spolupráca učiteľa s rodičom? Ako situáciu pr...

ONLINE - Emócie pod drobnohľadom, je melanchólia luxusom?

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Odporúčame - Podcast Veda na dosah - Ako podľa psychológov funguje intuícia? Ako sa realizuje výskum emócií a čo sa pri nich meria? Ako úzko je telo späté so psychickou? Vplýva na intenzitu emócií inteligencia? Prečo majú rôzni ľudia rôzne emočné ...

VÚDPaP - Emocionálne prežívanie mediálnych správ o pandémii COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie na základe výskumu, realizovaného v prvej vlne opatrení COVID19 (apríl-máj 2020), analyzovali súvislosť medzi sledovaním správ o pandémii koronavírusu a emocionálnym prežívaním jednotlivcov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk