Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo Elektronický podpis


Súhrnné informácie k zákonu o e-Governmente

Kategória: Aktuality

Školy sú orgánmi verejnej moci v rozsahu, v ktorom vykonávajú prenesenú štátnu správu zverenú im zákonom. 

Zákon 62/2018 Z.z. - vedenie pedagogickej dokumentácie

Kategória: Aktuality

1. augusta 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. 

Nové zmeny v elektronických schránkach

Kategória: Aktuality

Od 22. 02. 2018 je na portáli slovensko.sk dostupný upravený vizuál schránky spolu s novou funkciou umožňujúcou hromadné preberanie notifikácií o doručení. Uvedené zmeny boli zapracované len do novej verzie elektronických schránok.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk