Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo duálne vzdelávanie


Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania a dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

ŠIOV zverejnil informáciu pre žiadateľov o príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania za školský rok 2020/2021 a dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania na žiakov, ktorí prvýkrát vstúpili do systému duálneho vzdelávania v školsko...

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Zamestnávatelia možnosť v zmysle § 21a zákona č. 61/2015 Z. z. o OVP, požiadať do 31. 3. 2021 o „Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania“.

Odborné vzdelávanie a príprava - informácia pre zamestnávateľov a školy

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Aktualizácia 7.11. 2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

COVID-19 Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania - aktualizácia (13.10.2020)

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk, dualnysystem.sk

Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2020/2021 - informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia dňa 13. 10. 2020.

Kontrolóri preveria aj systém duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: nku.gov.sk

Národná autorita pre externú kontrolu plánuje na budúci rok uzavrieť nielen výsledky preverovania pripravenosti štátu na boj s infekčnými chorobami a epidémiami, komplexnej starostlivosti o regionálne mosty, či procesu prideľovania asistentov učit...

Príspevok na duálne vzdelávanie do 31. 3. 2020

Kategória: Aktuality

Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať Štátny inš...

Nový model záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Ukončenie štúdia na stredných odborných školách čakajú zmeny. Model novej záverečnej skúšky je v gescii stavovských a profesijných organizácií a dôraz kladie na žiaka, ktorý má pri skúške preukázať, že odborné vedomosti a zručnosti získané počas š...

Finančná podpora zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019  na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (ako vykonávateľovi...

Aktuálna ponuka v systéme duálneho vzdelávania na šk. rok 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Aktuálna ponuka učebných miest na školský rok 2019/2020 k dnešnému dňu dosiahla 5055 miest.  

Vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučo...

Do systému duálneho vzdelávania sa zapojilo viac prvákov ako v minulom roku

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

K 31. januáru 2019 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1721 prvákov. Čo je v porovnaním so septembrom 2018 nárast o viac ako sto žiakov.

Zamestnávatelia duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: potrebyovp.sk

Systém duálneho vzdelávania vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. januára 2019 možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o vstup do Schémy štátnej pomoci.

Začal sa Európsky týždeň odborných zručností 2018

Kategória: Aktuality

Už po tretíkrát Európska komisia organizuje v dňoch 5. do 9. novembra 2018 tretí Európsky týždeň odborných zručností. MŠVVaŠ SR v spolupráci so ŠIOV pripravili sériu podujatí, ktoré v kontexte Európskeho týždňa podporujú dôležitosť odborných zručn...

Novela zákona o odbornom - zatraktívnenie systému duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR.

Významné úpravy duálneho vzdelávania po novelizovaní zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č.  61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní.

Duálny systém majú naštartovať zmeny v legislatíve a aktivity ŠIOV

Kategória: Aktuality

Priame platby, neskoršie termíny prihlášok, zrušenie krátenia normatívu, intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov a podpora firiem, škôl, ako i rodičov a žiakov pri vstupe do systému majú pomôcť vstupu 12 000 žiakov do duálu.

Opatrenia na zefektívnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR predložilo na rokovanie vlády SR informatívny materiál „Informácia o opatreniach na zefektívnenie systému riadenia Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy“.

Vláda schválila novelu zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave by mala priniesť zmeny v systéme duálneho vzdelávania. Ich cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému. 

Vstup do systému duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Posledný termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky riaditeľovi základnej školy pri výbere strednej školy je zo zákona 10. apríl. V ponuke stredných škôl je aj takmer 3 000 miest v duálnom systéme vzdelávania.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk