Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

duálne vzdelávanie

Príspevok na duálne vzdelávanie do 31. 3. 2020

Kategória: Aktuality

Do 31. marca 2020 môžu zamestnávatelia zapojení v systéme duálneho vzdelávania požiadať o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a žiadosti bude administrovať Štátny inštitút odborného vzdelávania, priamo riadená organizácia rezortu. 

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku. 

Nový model záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Ukončenie štúdia na stredných odborných školách čakajú zmeny. Model novej záverečnej skúšky je v gescii stavovských a profesijných organizácií a dôraz kladie na žiaka, ktorý má pri skúške preukázať, že odborné vedomosti a zručnosti získané počas štúdia vie využiť v praxi.

Finančná podpora zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019  na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (ako vykonávateľovi) žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. 

Aktuálna ponuka v systéme duálneho vzdelávania na šk. rok 2019/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Aktuálna ponuka učebných miest na školský rok 2019/2020 k dnešnému dňu dosiahla 5055 miest.  

Vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. 

Do systému duálneho vzdelávania sa zapojilo viac prvákov ako v minulom roku

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

K 31. januáru 2019 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1721 prvákov. Čo je v porovnaním so septembrom 2018 nárast o viac ako sto žiakov.

Zamestnávatelia duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: potrebyovp.sk

Systém duálneho vzdelávania vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. januára 2019 možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o vstup do Schémy štátnej pomoci.

Začal sa Európsky týždeň odborných zručností 2018

Kategória: Aktuality

Už po tretíkrát Európska komisia organizuje v dňoch 5. do 9. novembra 2018 tretí Európsky týždeň odborných zručností. MŠVVaŠ SR v spolupráci so ŠIOV pripravili sériu podujatí, ktoré v kontexte Európskeho týždňa podporujú dôležitosť odborných zručností pre modernú spoločnosť.

Novela zákona o odbornom - zatraktívnenie systému duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR.

Významné úpravy duálneho vzdelávania po novelizovaní zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

1. septembra 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č.  61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní.

Duálny systém majú naštartovať zmeny v legislatíve a aktivity ŠIOV

Kategória: Aktuality

Priame platby, neskoršie termíny prihlášok, zrušenie krátenia normatívu, intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov a podpora firiem, škôl, ako i rodičov a žiakov pri vstupe do systému majú pomôcť vstupu 12 000 žiakov do duálu.

Opatrenia na zefektívnenie duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR predložilo na rokovanie vlády SR informatívny materiál Informácia o opatreniach na zefektívnenie systému riadenia Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Vláda schválila novelu zákona o odbornom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave by mala priniesť zmeny v systéme duálneho vzdelávania. Ich cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému. 

Vstup do systému duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Posledný termín na odovzdanie vyplnenej prihlášky riaditeľovi základnej školy pri výbere strednej školy je zo zákona 10. apríl. V ponuke stredných škôl je aj takmer 3 000 miest v duálnom systéme vzdelávania.

Kam na strednú školu?

Kategória: Aktuality

Aktuálna ponuka učebných miest pre školský rok 2018/2019 rozdelená podľa krajov predstavuje jednotlivé odbory spolu s kontaktnými údajmi na zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú odbornú školu. Táto ponuka je pre školákov a ich rodičov dôležitou pomôckou, ktorá im ukazuje možnosti správneho smerovania v práve prebiehajúcom období podávania prihlášok na stredné školy.

Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Oboznámiť triednych učiteľov 8. a 9. ročníkov základných škôl i výchovných poradcov s témou duálneho vzdelávania majú jednodňové stretnutia, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania tento týždeň v piatich krajských mestách Slovenska.  

Duál Pointy výrazne uľahčia prácu výchovných a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Výrazne uľahčiť prácu výchovných a kariérových poradcov, ale aj učiteľov by mali pripravované Duál Pointy. Ich úlohou je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste. V žiadnom prípade nemajú nahradiť prácu výchovných a kariérových poradcov.

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

Kategória: Aktuality

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk