Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

dokumentácia

Lacnejšie doručovanie štátnych zásielok

Kategória: Aktuality Autor/i: TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 12. september 2018

Už o niekoľko mesiacov štát spustí projekt Centrálne úradné doručovanie. Všetky dokumenty od úradov budú ľuďom chodiť v nových obálkach s červeným prúžkom, štát si od toho sľubuje šetrenie v miliónoch eur ročne. Všetky potrebné informácie nájdu občania na novej webovej stránke novaobalka.sk.

Školská integrácia - výber z POP 2017/2018

Kategória: Aktuality

Vyberáme z časti Riadenie školy

Riaditelia škôl v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečia personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v školskej integrácii v maximálnej miere, v závislosti na dostupných možnostiach. Nevyhnutné je personálne zabezpečenie poskytovania odborných činnostíškolským špeciálnym pedagógom a školským psychológom.

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie pre školský rok 2017/2018

Kategória: Aktuality

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie platné pre školský rok 2017/2018 sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.  

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk