Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo dieťa


Ministerstvo školstva používa nerozvážne pojem inkluzívne vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Viktor Križo

Centrum inkluzívneho vzdelávania (Inklucentrum) upozorňuje, že inkluzívne vzdelávanie sa nesprávne zužuje na problematiku podpory detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Súťaž o najkrajší list 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: posta.sk

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenkej republiky. 

COVID-19 Národný ústav detských chorôb pripravil informačnú kampaň

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Tím odborníkov z Národného ústavu detských chorôb sa rozhodol pripraviť presne cielenú kampaň pre detského pacienta a aj pre rodičov k téme korona vírusu COVID-19. 

Aktualizácia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.gov.sk

Jedným z cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím je podpora multidisciplinárnej spolupráce pri ochrane detí pred násilím na národnej a regionálnej úrovni.

Novela Zákonníka práce

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov vyšiel zákon č. 380/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Týka sa navýšenia dĺžky základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33...

Povinný ranný filter v materskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: dbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

V materskej škole môže byť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. 

ÚVZ SR: Ako predchádzať úrazom detí

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom. Najohrozenejšou skupinou sú trinásť až pätnásťroční. Štatistiky potvrdzujú, že takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, v byte, alebo v ich okolí. 

Ako sa starostlivosť o dieťa započítava do dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Doba starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka), počas ktorého sa poistenec osobne stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu spravidla automaticky započítava pre účely jeho budúceho nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potr...

Ako pripraviť dieťa na vstup do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Vyberáme z časti Riadenie školy - Konflikty - školská mediácia Dieťa v predškolskom veku je po duševnej, telesnej i sociálnej stránke zväčša zrelé na vstup do školského života. Ak navštevovalo predškolské zariadenie, kontakt s rovesníkmi sa stal p...

Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom

Kategória: Aktuality

Vydavateĺstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o. prináša publikáciu autorky Dagmar Tragalovej - Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. Publikácia je zameraná na pomoc rodine pri riešení konfliktov. Venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konf...

Rozhovor s Janou Grossmanovou, zriaďovateľkou detských jaslí

Kategória: Aktuality

Jana Grossmanová je zriaďovateľkou súkromných detských Jaslí u žirafy Žofie. Detské jasle poskytujú starostlivosť deťom vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka. Opýtali sme sa, čo bolo motívom založiť ich, čím sa odlišujú od materskej školy, aké sú najč...

Závery medzinárodnej vedeckej konferencie Dieťa v ohrození

Kategória: Aktuality

V dňoch 30. novembra a 1. decembra sa konala v Bratislave XXVI. medzinárodná vedecká konferencia Dieťa v ohrození. Jej cieľom bolo analyzovať systém poradenstva a prevencie, odborníci sa venovali psychologickým, sociálnym, právnym a etickým problé...

Vladimír Synek: Prišli sme o lásku k vzdelávaniu, stratili sme zvedavosť a schopnosť kriticky myslieť.

Kategória: Aktuality

Rola pedagóga, učiteľa, kouča je nechať vždy vystúpiť z každého dieťaťa či dospelého krásny originál, ktorý je vo vnútri každého človeka. Aj Michalangelo hovoril, že sochu Dávida neurobil. Tvrdil, že v tom kuse mramoru Dávid jednoducho bol a on le...

Medzinárodný deň detí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Redakcia časopisu Manažment školy v praxi a portálu www.direktor.sk praje všetkým deťom krásny deň plný skvelých zážitkov. 

Analýza: Deti nie sú v centre záujmu vzdelávania

Kategória: Aktuality

Sú naši študenti v škole šťastní? Spomedzi 64 krajín sú slovenskí žiaci spolu s českými a juhokórejskými na úplnom chvoste, teda medzi najmenej spokojnými. Programové vyhlásenie vlády pre oblasť regionálneho školstva prináša niekoľko čiastkových v...

Prieskum „Samosprávy a mládež"

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR v gescii pani štátnej tajomníčky Romany Kanovskej pripravilo prieskum zameraný na zistenie stav u samosprávnej politiky voči cieľovej skupine detí a mládeže. Cieľom prieskumu je identifikovať príkl...

Teach for Slovakia 2015

Kategória: Aktuality

7. júla 2015 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR odštartoval už druhý ročník prestížneho medzinárodného programu Teach for Slovakia. Medzinárodný program je založený na koncepte globálnej iniciatívy Teach for All. Funguje v 36 krajin...

V sninskom kaštieli pokrstia knihu príbehov a kresieb rómskych detí

Kategória: Aktuality

V priestoroch sninského kaštieľa pokrstia knihu Tajomstvá detského srdca. Prináša tvorbu tunajších rómskych žiakov, ktorú zhromažďovali niekoľko rokov. Mnohé práce získali ocenenia v regionálnych a celoslovenských súťažiach, čo boli prvé impulzy k...

Medzinárodný deň detí

Kategória: Aktuality

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk