Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo daňové priznanie


Koniec januára 2021 a niektoré daňové povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

31. január v roku 2021 je posledným termínom na uskutočnenie niektorých úkonov až najbližší pracovný deň - pondelok 1. februára 2021.

Lehoty súvisiace s vysporiadaním daňovej povinnosti za rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Vyberáme z daneauctovnictvo.sk Zamestnávateľ je povinný počas zdaňovacieho obdobia plniť oznamovacie a predkladacie povinnosti (v súvislosti s predkladaním daňových tlačív) v zákonom ustanovených termínoch. V zmysle § 27 zákona č. 563/2009 Z. z. o...

Ako poukázať percentá zo zaplatenej dane občianskym združeniam a nadáciám

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasorava.sk

Fyzické a právnické osoby môžu darovať 2 % zo zaplatených daní priamo v daňovom priznaní. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019, predkladá Vyhlásenie o poukázaní po...

Fyzické osoby podnikatelia už len elektronicky

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasprava.sk

Finančná správa upozorňuje fyzické osoby podnikateľov, že daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B môžu podať najneskôr do 1. apríla už len elektronicky. S elektronickým podávaním dokumentov je spojených niekoľko krokov, ktoré je pot...

Novinky v povinnostiach do 31. januára 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

31. január je posledným dňom na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, alebo na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z motorových vozidiel. 

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 338/2018 Z. z. Účinnosť nadobudne 1. januára 2019. 

Zmeny v nových vzoroch tlačív k daniam

Kategória: Aktuality

Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). 

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Kategória: Aktuality

Aj tento rok možno % z daní poukázať neziskovkám. Postup krokov pri poukázaní % z daní sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk