Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo COVID-19


Od 17. mája sa vrátia do škôl všetci žiaci

Kategória: Aktuality Autor/i: rtvs.sk

Od pondelka (17. 5.) sa budú môcť vrátiť do škôl všetci žiaci na úrovni regionálneho školstva – v materských, základných a stredných školách. Vysoké školy sa budú otvárať podľa školského covidového automatu a budú môcť fungovať v oranžových okresoch.

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov.

Epiketa - praktický sprievodca opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Na terasu vstúpte s nasadeným rúškom/respirátorom, vydezinfikujte si ruky a takto sa usádzajte k stolu. Ak ide o prevádzku s obsluhou a personál neurčí inak, nechajte sa obslúžiť a nechoďte osobne k výčapu či pokladnici. Miesto na sedenie si vyber...

Uznesenie vlády upravujúce zákaz vychádzania prináša aj uvoľnenie opatrení v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V bordových okresoch bude platiť od 3. mája výnimka zo zákazu vychádzania do školy pre deti a žiakov bez potreby preukazovania sa negatívnym testom. Výnimka bude platiť aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa žiaci nebudú musieť preukazo...

Podmienky pri úrazovom príplatku COVID-19 sú upravené – dôležitá je väčšia miera rizika vzniku ochorenia

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pre problém potvrdzovania, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, došlo od 10. apríla 2021 k úprave formulácie podmienok pre nárok na tento úrazový príplatok.

Pandemická komisia odporučila ukončiť pravidelné testovanie v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: aktuality.sk

Pandemická komisia považuje za vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach. 

COVID-19 Návrat do škôl 2021 - od 26. 4. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU.

Regionálna charakteristika obmedzení na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVIDOVÉHO AUTOMATU. V závislosti od toho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáta zapracuje do interaktívn...

Covid školský semafor - manuály opatrení - aktualizované 19. 4. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021.

COVID-19 Cez víkend sa budú očkovať učitelia 2. dávkou vakcíny

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Učitelia, ktorí boli očkovaní prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, dostanú v týchto dňoch termín na druhé očkovanie.

COVID-19 Vyhláška ÚVZ SR s účinnosťou od 19. apríla 2021 - vstup do priestorov a prevádzok zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

19. apríla 2021 nadobúda účinnosť vyhláška ÚVZ SR č. 187, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Od 19. apríla budú platiť zmeny pri nosení rúšok a respirátorov

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Od pondelka 19. apríla platí nová vyhláška, podľa ktorej od spomenutého dátumu už nebude povinné nosenie rúška v exteriéri v prípade, ak sú osoby od seba vzdialené viac ako 5 metrov alebo spolu žijú v jednej domácnosti. Učitelia a žiaci v školách ...

Výzva Slovenskej komory učiteľov k ochrane zdravia pri návrate žiakov do škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov zverejnila výzvu k ochrane zdravia pri návrate žiakov do škôl. Dôrazne žiada ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva, aby návrat do škôl a školských zariadení bol primárne zameraný na bezpečnosť všetkých účastn...

COVID-19 Rozhodnutia ministra z 8. apríla a 12. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rozhodnutím z 8. apríla s účinnosťou od 12. apríla minister obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách bez ohľadu na prevádzkové podmienky, a súčasne školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni sa obnovuje pre...

COVID-19 Postup pri vydávaní ochranných pomôcok školám a školským zariadeniam

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky.

COVID-19 Kloktacie testy na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov...

COVID-19 Ako ukončiť pandemickú PN a OČR

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pandemickú práceneschopnosť ukončí lekár, pri ošetrovaní člena rodiny už poistenec nepošle Čestné vyhlásenie.

Vyberáme z portálu pracovnepravo.sk

Kategória: Aktuality Autor/i: pracovnepravo.sk

Portál je určený zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov.  Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolt...

COVID-19 Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchací...

COVID-19 V nároku na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021 sa nič nemení

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa oznamuje, že od 8. marca 2021 sa v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné nič nemení.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk