Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

BOZP

Informácia o kontrolách BOZP na školách a školských zariadeniach

Kategória: Aktuality

V roku 2017 inšpektori BOZP OZ PŠaV na Slovensku vykonali 94 kontrol. Z toho 47 základných kontrol, 14 následných kontrol a 33 iných kontrol. Spolu vydali 108 opatrení, ktoré sú priebežne odstraňované. 

Začleňovanie BOZP do vzdelávania

Kategória: Aktuality

Začleňovanie – alebo zahrnutie – BOZP do vzdelávania znamená systematicky ho zahŕňať do vyučovacích hodín. V ideálnom prípade sa stane súčasťou každodenného života žiakov, rodičov a zamestnancov. Ak sa deti začnú učiť o bezpečnosti a ochrane zdravia tak, ako sa učia čítať a písať, stanú sa prirodzenou súčasťou ich práce, hier a života. Získajú správny postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý si so sebou ponesú počas celého pracovného života.

Prieskum pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov - prieskum

Kategória: Aktuality

Prieskum je súčasťou riešenia výskumnej úlohy "Systémy riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - pracovný stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP - II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva", ktorú rieši Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Európsky týždeň BOZP

Kategória: Aktuality

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je poskytovať informácie pre zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) oficiálne oznámila aktivity Európskeho týždňa dňa 4. októbra na svojej webovej stránke  www.osha.europa.eu a na stránke aktuálnej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

Ako zvládať „jesenné ochorenia“

Kategória: Aktuality

Leto je za nami a prichádza síce farbami pestrá ale na ochorenia riziková jeseň. V tomto období je obranyschopnosť ľudského organizmu vystavená nadmernej záťaži. Pribúdajúce sychravé dni prinesú vírusy, nádchu, kašeľ... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) radí, na aké zdravotné komplikácie si dať v prichádzajúcom období pozor.

Medzinárodný deň mládeže - zdravé pracoviská pre mladých pracovníkov

Kategória: Aktuality

Medzinárodný deň mládeže, ktorý sa konal 12. augusta 2016, mal za cieľ poukázať na problémy, ktorým v súčasnosti čelia mladí ľudia. Jedným z problémov je, že ľudia vo veku 18 až 24 rokov majú podľa európskych štatistík na pracoviskách až o 40 % vyššiu mieru úrazovosti ako starší pracovníci. EU-OSHA sa zaviazala tento problém riešiť a súčasťou záväzku je, že v rámci súčasnej kampane sa propagujú zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

 

Témy 12. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 12. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme vybavovaniu petícií v školách a školských zariadeniach, aktuálnym problémom komunikácie v školskom prostredí, vrátane komunikácie školy s rodičmi žiakov, upozorníme na BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave na povolanie. Predstavíme Vedeckú noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi. Z osobností si pripomenieme jedného zo zakladateľov modernej pedagogickej vedy Juraja Čečetku, rozoberieme informačnú gramotnosť v školstve a nevynecháme dôležité termíny pre riadenie činnosti škôl a odpovede odborníkov na vaše otázky. 

Témy 9. čísla časopisu Manažment školy v praxi

Kategória: Aktuality

V 9. čísle časopisu Manažment školy v praxi v rubrike Financovanie sa pozrieme na použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach. V príspevku Práca triedneho učiteľa s "problémovými" žiakmi a spolupráca s ich rodičmi na príklade konkrétnych aktivít poukážeme na možnosti stmeľovania tímu v triedach. Súčasné obdobie je charakterizované veľkou náročnosťou na psychické a fyzické výkony vo vzdelávacom procese. Tému rozoberieme v článku Osobná pohoda - well being a kreatívne stratégie v pedagogickej praxi.  Venovať sa budeme aj téme bezpečnosti žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolaní.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk