Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ÚVZ SR: Výsledky zaočkovanosti detskej populácie v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality

Posledná kontrola zaočkovanosti detskej populácie bola v Slovenskej republike vykonaná k 31. 8. 2017. Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili hranicu 95 % s výnimkou základného očkovania proti osýpkam, ružienke a mumpsu (MMR) - ročník narodenia 2015, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 94,8 %.

Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním sú zverejňované na webovej stránke www.uvzsr.sk (v časti Očkovanie).

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3423:uvz-sr-vysledkynzaokovanosti-detskej-populacie-vnslovenskej-republike&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov