Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre vstup cudzích osôb do priestorov materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Prevádzkový poriadok materskej školy musí obsahovať aj pokyny pre návštevníkov, ktorými sú na potreby vypracovania prevádzkového poriadku aj zákonní zástupcovia detí a plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií.

Prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu schvaľuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Vzhľadom k tomu materské školy potrebujú, formou dodatku k prevádzkovému poriadku, upraviť pokyny pre návštevníkov brátane zákonných zástupcov, ktorí sú na potreby ŠKOLSKÉHO SEMAFORU „cudzími osobami“. Pokyny pre návštevníkov je potrebné upraviť podľa znenia ŠKOLSKÉHO SEMAFORU aktualizovaného dňa 29. 11. 2021 tak, aby sa zvýšila ochrana zdravia všetkých detí ale aj zamestnancov materských škôl tak, aby materské školy zostali v prevádzke čo najdlhšie obdobie a zamedzilo sa ich zatváraniu v čo najväčšom možnom rozsahu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/21329.pdf a https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vstup-cudzich-osob-do-priestorov-materskej-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk