Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k zúčtovaniu príspevku na ŠvP a lyžiarsky kurz september-december 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dňa 30. 9. 2020 bolo zverejnené odporúčanie pre školy a školské zariadenia nerealizovať organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou. Odporúčanie je platné po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia.

Škola v prírode

Ak škola v čiastočnom alebo plnom rozsahu odstúpila od zmluvy na objednané pobyty v škole v prírode v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo v dôsledku zverejneného odporúčania, mohli jej vzniknúť náklady na úhradu storno poplatkov, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy s poskytovateľom služieb školy v prírode. Škola môže na úhradu nákladov na storno poplatky v rozsahu uzatvorenej zmluvy použiť finančné prostriedky pridelené vo forme príspevku na školu v prírode za predpokladu, že objednávka/ zmluva bola uzatvorená s dátumom do 30.09.2020 a termín plánovaného nástupu do školy v prírode je od 2. 9. 2020 do 31.12. 2020.

Zdroj, ďalšie informácie a formulár na zúčtovanie príspevkov: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zuctovaniu-prispevku-na-svp-september-december-2020-01102020/

 

 

 

Lyžiarsky kurz

Ak má škola objednaný alebo presunutý termín lyžiarskeho kurzu na posledné mesiace roku 2020 a v čiastočnom alebo plnom rozsahu odstúpi od zmluvy v dôsledku pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 alebo v dôsledku zverejneného odporúčania, môžu jej vzniknúť náklady na úhradu storno poplatkov, ktoré vyplynú z uzatvorenej zmluvy.

Škola môže na úhradu nákladov na storno poplatky v rozsahu uzatvorenej zmluvy použiť finančné prostriedky pridelené vo forme príspevku na lyžiarsky kurz za predpokladu, že objednávka/ zmluva bola uzatvorená s dátumom do 30.09.2020 a termín plánovaného nástupu na lyžiarsky kurz (LK) je do 31.12.2020.

Zdroj, ďalšie informácie a formulár na zúčtovanie príspevkov: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zuctovaniu-prispevku-na-lyziarsky-kurz-september-december-2020-07102020/

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov