Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti v materských školách počas pandémie ochorenia COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Cieľom usmernenia je stanoviť základné podmienky ospravedlňovania detí materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Aktualizovaný školský semafor: https://www.minedu.sk/data/att/21024.pdf - Manuál je aktualizovaný k 15. 10. 2021 z dôvodu vydania nového rozhodnutia ministra, ktorým sa upravuje lehota ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa materskej školy, vysvetlenia režimu prevádzky v jazykových školách, ZUŠ a CVČ v bordovom okrese podľa COVID Automatu a vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR uverejnených 7. 10. 2021.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/21023.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov