Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Úrady si musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky

Kategória: Aktuality

Úrady si od 1. januára musia vyhľadať výpis z registra trestov elektronicky z dostupných informačných systémov. Prístup k výpisom z registra trestov bude mať iba zamestnanec poverený inštitúciou a takáto požiadavka bude evidovaná a archivovaná.

Register trestov vybavil v roku 2018 vyše 712.000 žiadostí o výpis, z čoho asi 300.000 výpisov zaplatili občania. Od 1. septembra, keď vstúpil do platnosti zákon proti byrokracii z dielne ÚPVII, sú fyzické a právnické osoby odbremenené od dokladovania výpisov z obchodného, živnostenského registra a z listu vlastníctva. Ide o takzvanú prvú vlnu boja proti byrokracii, ktorú vyhlásil ÚPVII. Všetky tieto výpisy si úrady nájdu pomocou portálu OverSI. Od novembra 2018 ponúka portál aj kópiu katastrálnej mapy.

Ďalšie informácie: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/r-rasi-urady-si-musia-vyhladat-vypis-z-registra-trestov-elektronicky/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk