Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Uplatnenie výnimky na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie u študentov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Najvýhodnejšie pre študentov je v prípade záujmu o prácu uzavretie dohody o brigádnickej práci študentov.

Môžu si uplatniť výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie (pri príjme do 200 eur mesačne).  Aby mohli túto výhodu využiť, musia zamestnávateľovi písomne predložiť tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov, ktoré je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne i v jej pobočkách. Zamestnávateľa študent písomne informuje písomne aj vtedy, ak si už výnimku ďalej u neho nebude uplatňovať. Zároveň platí, že ak študent uzavrie viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, môže si výnimku na neplatenie dôchodkového poistenia v jednom kalendárnom mesiaci zvoliť iba na jednu z nich a mesačný príjem nesmie prekročiť stanovenú hranicu 200 eur. Obdobie odpracované na dohodu s touto výnimkou sa im v budúcnosti nezarátava do dôchodku ako odpracované obdobie dôchodkového poistenia. Dôchodkové poistenie vznikne študentovi a do dôchodku sa mu obdobie brigády zaráta len vtedy, ak výška odmeny presiahne hranicu 200 eur. Do dôchodku sa ráta obdobie, ktoré študent odpracoval u ostatných zamestnávateľov na dohodu o brigádnickej práci bez tejto odvodovej výnimky. To platí aj pre obdobie, ktoré študent odpracoval na základe pracovnej zmluvy.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-v-septembri-pracovalo-asi-100-tisic-studentov-kedy-je-to-pre-nich-vyhodne-/48411s67873c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov