Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 9/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 6. a 7. apríl 2022 (streda, štvrtok). 

6. 4. 2022 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky a maďarského jazyka a literatúry.

7. 4. 2022 sa Testovanie 9 uskutoční iba na ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. 4. 2022.

Špecifikácie testov

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov