Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Test digitálnych zručností Slovákov zaznamenal pokles v priemernej úspešnosti

Kategória: Aktuality

Od apríla do júna minulého roka prebiehal na Slovensku 6. ročník IT Fitness Testu, zameraný na preverenie digitálnych kompetencií a zručností u študentov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí učiteľov. Celkovo sa doň zapojilo viac ako 26 tisíc Slovákov.

Z testovania vyplýva, že v porovnaní s rokom 2015 celkovo poklesla úspešnosť riešiteľov. IT Asociácia Slovenska zaznamenala pokles celkovej priemernej úspešnosti respondentov starších ako 15 rokov o približne 3 percentá a pokles bol evidentný aj pri žiakoch základných škôl.

Výrazne sa znížila úspešnosť v kategórii Kancelárske nástroje (v teste pre ZŠ), v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom je to zníženie takmer o 20 percentuálnych bodov. Žiaci majú okrem kategórie Internet výraznejšie rezervy vo všetkých ostatných testovaných kategóriách. V kategórii Bezpečnosť majú žiaci problém s kritickým hodnotením, analyzovaním textu a posúdením dôveryhodnosti informácií. Najnižšiu úspešnosť dosiahli v úlohách, kde bolo nutné posúdiť dôveryhodnosť správy, rozhodnúť o daných tvrdeniach pre bezpečné heslo alebo o tvrdeniach pre škodlivý softvér. Lepšie sa orientujú v otázkach nastavenia súkromia aplikácií v smartfóne. V novej kategórii Online marketingu sú výsledky takisto slabšie a žiaci majú v tejto téme rezervy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/test-digitalnych-zrucnosti-slovakov-zaznamenal-pokles-v-priemernej-uspesnosti/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk