Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Termíny maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Riadne termíny

  • 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 14. marec 2018 (streda) – cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk a ruský jazyk)
  • 15. marec 2018 (štvrtok) – matematika
  • 16. marec 2018 (piatok) – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Zdroj: http://www.nucem.sk/sk/maturita

Viac v časti: Riadenie školy - Termíny a plánovanie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk