Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Svetový deň učiteľov

Kategória: Aktuality

Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. Cieľom bolo pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce Charty učiteľov o pracovných podmienkach učiteľov. 

Charta bola podpísaná 5. októbra 1966. 

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%BD_de%C5%88_u%C4%8Dite%C4%BEov

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk