Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študenti zväčša nemusia oznamovať Sociálnej poisťovni brigádu v zahraničí

Kategória: Aktuality

Študenti, ktorí plánujú brigádovať v zahraničí, zväčša nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni a nemusia jej nič nahlasovať. Poistné na sociálne poistenie si budú platiť podľa legislatívy toho štátu, v ktorom budú pracovať. Oni sami žiadne povinnosti nemajú, pretože ich za nich plní ich zamestnávateľ v danej inštitúcii sociálneho zabezpečenia.

Sociálna poisťovňa im však odporúča preveriť si, či ich zahraničný zamestnávateľ zaevidoval na príslušnom úrade sociálneho zabezpečenia v danej krajine a či za neho platí poistné. Zároveň by si nemali zabudnúť pri návrate na Slovensko priniesť potvrdenie o sociálnom poistení v danej krajine, aby v prípade potreby mohli dokladovať obdobia poistenia pri neskoršom nárokovaní si na dávky zo sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa odporúča uchovať si pracovné zmluvy alebo iné doklady o tom, že študent v zahraničí skutočne pracoval.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-studenti-zvacsa-nemusia-oznamovat-socialnej-poistovni-brigadu-v-zahranici/48411s65941c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov