Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študenta, ktorý začne podnikať na živnosť, čakajú povinnosti voči SP

Kategória: Aktuality

Ak začne študent prvýkrát podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, vzniknú mu odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni ako každej inej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO). Najskôr však až v nasledujúcom kalendárnom roku po presiahnutí zákonom stanovenej hranice hrubého príjmu. 

Najskôr však až v nasledujúcom kalendárnom roku po presiahnutí zákonom stanovenej hranice hrubého príjmu. Ak si napr. študent založí živnosť v tomto roku a dosiahne z nej príjmy, na základe ktorých mu vznikne povinné poistenie, jeho odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni sa posúdia po odovzdaní daňového priznania v roku 2020. Študent ako SZČO je potom povinný platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, žiadne úľavy na poistnom nevznikajú. Poistné mu Sociálna poisťovňa určí a oznámi na základe údajov uvedených v daňovom priznaní za predošlý kalendárny rok.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2UFB5m0


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov