Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Strategické plánovanie v práci s mládežou pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Začiatkom roka 2020 vyhlási MŠVVaŠ SR výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe KOMUNITA mladých. Obce a mestá budú mať možnosť financovať svoje aktivity pre mládež na základe vytvoreného a zastupiteľstvom schváleného strategického dokumentu pre oblasť mládeže, ktorý je podmienkou pre oprávnenosť žiadostí.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravuje v novembri vzdelávania, na ktorých sa zástupcovia obcí a miest naučia, ako vytvoriť analýzu potrieb mládeže a na jej základe vypracovať strategický dokument pre oblasť mládeže na lokálnej úrovni. Vzdelávania sú financované zo štátneho rozpočtu a sú pre účastníkov bezplatné. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/strategicke-planovanie-v-praci-s-mladezou-pre-samospravy.alej?ind=


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk