Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ (ŠŠI)

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Počet škôl, ktorým sa v aktuálnom školskom roku nepodarilo splniť všetky pokyny Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) pri realizácii Celoplošného Testovania-9, vzrástol o viac ako 5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

Podľa správy NIVaM, testovanie odhalilo výrazné regionálne rozdiely v testovacích výsledkoch, poukazujúce na vplyv socioekonomického statusu. Kontroly Štátnej školskej inšpekcie zistili nedostatky v dodržiavaní administratívnych pokynov najmä u školských koordinátorov a administrátorov, čo zahŕňa nesprávne zaobchádzanie s testovacími materiálmi a nesprávne vedenie testovacieho procesu. 

Štátna školská inšpekcia na úrovni systému odporúča:

  • Zaistiť objektivitu priebehu testovania poverením primeraného počtu pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí budú vykonávať externý dozor vrátane určenia náhradných pedagogických zamestnancov.
  • Upraviť časový harmonogram testovania a osobitný harmonogram testovania pre žiakov s upravenými podmienkami v osobitných testovaných skupinách tak, aby bolo možné dodržať stanovený čas pre jednotlivé činnosti počas testovania. Krátkosť vymedzeného času sa prejavuje najmä v školách, kde sa testovanie realizuje vo viacerých skupinách

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov