Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Metodické materiály pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Na stránkach Štátnej školskej inšpekcii sú metodické materiály pre potreby škôl a školských. Materiály budú priebežne aktualizované a dopĺňané aj na základe podnetov a požiadaviek škôl a školských zariadení.

Ďalšie materiály pre materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, školy pre žiakov so ŠVVP a ŠZ výchovného poradenstva: https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov