Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sprievodca pre tvorbu školských vzdelávacích programov

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

Postup tvorby školského vzdelávacieho programu zohľadňuje požiadavky stanovené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň kladie dôraz na didaktický aspekt plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu na úrovni školy. Text je pracovnou verziou. 

V prílohe sa nachádzajú ukážky školských vzdelávacích programov. 

Sprievodca tvorbou školského vzdelávacieho programu 

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/sprievodca-tvorbou-skolskeho-vzdelavacieho-programu/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov