Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálna poisťovňa radí pri problémoch s potvrdením ošetrovného počas leta

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada materskú školu, ktorá má v konkrétnom rozsahu prerušenú prevádzku v mesiacoch júl a august, o potvrdenie tlačív: Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb a Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb, riaditeľ materskej školy, bez ohľadu na to, či materská škola má alebo nemá právnu subjektivitu, je povinný tieto tlačivá na príslušných miestach potvrdiť.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo svojom stanovisku uvádza, že ani školský zákon ani vyhláška o materskej škole neustanovujú spôsob ani konkrétnu formu rozhodnutia o prerušení prevádzky príslušnej materskej školy počas mesiacov júl a august, neustanovujú povinnosť zriaďovateľa určiť tzv. zbernú materskú školu a neustanovuje zákonným zástupcom detí povinnosť využiť prevádzku tzv. zbernej materskej školy; je to len možnosť, ktorú zákonní zástupcovia môžu ale nemusia využiť najmä vzhľadom na to, ako poznajú svoje dieťa (či by bezproblémovo zvládlo zmenu materskej školy, zmenu osadenstva detí atď.).

Zdroj: https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-radi-odmieta-vam-materska-skola-potvrdit-ziadost-o-osetrovne-z-dovodu-jej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov