Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálna poisťovňa pripomína zmeny platné od 1. júla 2018

Kategória: Aktuality

Zmeny v sociálnom poistení, ktoré platia od 1. júla 2018, sa týkajú platenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), odvodovej úľavy pre pracujúcich dôchodcov, vplyvu zvýšenia životného minima, dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-pripomina-zmeny-platne-od-1-jula-2018/48411s66308c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk