Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školské e-testovanie - TESTOVANIE 9

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ponúka v období od 11. októbra do 12. novembra 2021 elektronické testy pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom

Tieto e-testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z predmetov slovenský jazyk a literatúramaďarský jazyka a literatúra matematika

Viac informácií k elektronickej forme testovania nájdete na https://www.etest.sk/e-testovania-jesen-2021/.

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 6. a 7. apríl 2022 (streda, štvrtok). 

  • 6. apríla 2022 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky maďarského jazyka a literatúry.
  • 7. apríla 2022 sa Testovanie 9 uskutoční iba na ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov