Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠIOV sa stal kontaktným miestom pre EUROPASS

Kategória: Aktuality

Štátny inštitút odborného vzdelávania dňa 1. februára 2018 prevzal aktivity spojené s realizáciou európskej iniciatívy EUROPASS v SR. Úlohu Národného centra EUROPASS bude plniť odbor NSK a kontaktných bodov, v ktorom EUROPASS doplní doteraz koordinované iniciatívy EÚ - Európsky kvalifikačný rámec, Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET) a Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET).

Úlohou Národného centra EUROPASS bude najmä: 

  • zabezpečovať informovanosť o EUROPASSe a prispievať k jeho lepšiemu pochopeniu a používaniu rôznymi užívateľmi,
  • rozvíjať nástroje EUROPASS na podporu lepšej dokumentácie zručností a kvalifikácií používateľov,
  • spolupracovať s Európskou komisou, sieťou národných centier a ďalšími inštitúciami a organizáciami zapojených do realizácie EUROPASSu.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.kvalifikacie.sk/novinka-detail/180


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk