Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Septembrový (opravný a náhradný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Septembrový (opravný a náhradný) termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v súlade so školským zákonom uskutoční v termíne 6. - 9. september 2022.

  •  6. september 2022 – slovenský jazyka a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  •  7. september 2022 - cudzie jazyky
  •  8. september 2022 - matematika
  •  9. september 2022 - slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Termíny konania môžu byť ešte upravené v závislosti od počtu žiakov prihlásených na OT a NT EČ a PFIČ MS z jednotlivých predmetov.

Na náhradnú maturitnú skúšku a opravnú maturitnú skúšku EČ a PFIČ MS, ktorú žiak chce absolvovať v septembri 2022, sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna 2022. Žiak sa na náhradnú a opravnú maturitnú skúšku prihlási riaditeľovi školy do 30. septembra 2022, ak sa skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (marec 2023).

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1737


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk