Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rezort školstva vyhlási novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási dopytovo orientovanú výzvu za účelom zvýšenia kvality vzdelávania na gymnáziách v oblastiach čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.

Výzva je určená pre všetky kraje, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Výzva bude zameraná na žiakov gymnázií vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov gymnázií. V rámci projektov bude možné podporiť realizáciu mimoškolskej činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz, a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu, zaradenia extra hodín, vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2JBH6vW


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov