Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rámcová prognóza počtu novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania v SOŠ na školský rok 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s § 10 ods. 1 vyhlášky č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl,  zverejňuje MŠVVaŠ SR pre jednotlivé samosprávne kraje na školský rok 2023/2024 rámcovú prognózu počtu novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej odbornej škole.

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky je rámcová prognóza počtu novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej odbornej škole vstupným kritériom pre určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl pre učebné odbory nižšieho stredného odborného vzdelávania.

  • Bratislavský samosprávny kraj - 81
  • Banskobystrický samosprávny kraj - 299
  • Košický samosprávny kraj - 1141
  • Nitriansky samosprávny kraj - 98
  • Prešovský samosprávny kraj - 778
  • Trenčiansky samosprávny kraj - 86
  • Trnavský samosprávny kraj - 168
  • Žilinský samosprávny kraj - 88

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/23425.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov