Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Prognózy vývoja na trhu práce a strategické plánovanie v oblasti stredného školstva

Kategória: Aktuality

Prognózy do roku 2022 ukazujú, že najväčší problém budú mať zamestnávatelia v strojárstve a automobilovom priemysle. Každý rok bude u nás chýbať od 2,5 do 3,5-tisíca mechanikov strojov a zariadení, mechatronikov, nástrojárov, strojných mechanikov, elektromechanikov a podobných profesií.  

Ide o stredoškolské študijné či učebné odbory, v ktorých je aktuálny počet študentov a učňov hlboko pod úrovňou potrieb zamestnávateľov na najbližších 5 až 7 rokov. 

Ročne prichádza na trh práce zhruba 30-tisíc absolventov stredných škôl, avšak až 63% z nich nenastupuje na pracovné pozície, pre ktoré získali kvalifikáciu počas štúdia a odbornej prípravy. Pri vysokoškolákoch je to 57% absolventov, ktorí taktiež pracujú v iných profesiách, než na ktoré sa pripravovali. Na konci minulého roka tvorili najviac nezamestnaných absolventov tí, ktorí ukončili úplné stredné odborné vzdelanie, a to až 45 %. Takmer 24 % tvorili v tejto kategórii absolventi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že prognózy vývoja na trhu práce naplnia svoj účel iba v prípade, že ich budú využívať okrem predstaviteľov štátu aj zástupcovia samosprávnych krajov, predstavitelia sociálnych partnerov či experti na odborné vzdelávanie i trh práce. Práve vyššie územné celky a ich regionálne odbory školstva prostredníctvom nastavovania kapacít stredných škôl majú pri zohľadnení výsledkov prognóz nezastupiteľnú úlohu pre zosúlaďovanie potrieb trhu práce a výkonov stredných škôl.

Národný projekt „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ je financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj a ďalšie informácie: 

Ďalšie príspevky k téme: 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk