Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Aktuality  

Príspevok na učebnice prvouky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na učebnice sa škole pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka. 

V júli 2019 pre školský rok 2019/2020 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky v slovenskom a maďarskom jazyku.

Príspevok je určený žiakom:

  • 2. ročníka základných škôl (ďalej len "ZŠ")
  • 2. ročníka ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len "ZZ") (bez mentálneho postihnutia),
  • 2. ročníka ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním,
  • 2. ročníka ZŠ so žiakmi so ZZ (bez mentálneho postihnutia),
  • 2. ročníka ZŠ so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním.

Príspevok na žiaka pre učebnicu prvouky v slovenskom jazyku je vo výške 3,30 €. Príspevok na žiaka pre učebnicu prvouky v maďarskom jazyku je vo výške 5,00 €. 

 Zdroj a ďalšie informácie: 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk