Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na školu v prírode v roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje podľa § 4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s § 6 a § 6a uvedeného zákona môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prideliť finančné prostriedky na školu v prírode aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.

Výška príspevku na ŠvP v roku 2022 je 100 € alebo 150 € na žiaka z najmenej rozvinutých okresov a bude poskytnutá škole až po zrealizovaní ŠvP, ak ich bude možné organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Finančné prostriedky sú účelovo určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy (ZŠ) a špeciálnej základnej školy (ŠZŠ).

Rozpis príspevku na školu v prírode na rok 2022

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/29745-sk/rok-2022/

Zdroj: https://www.minedu.sk/prispevok-na-skolu-v-prirode-svp/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov