Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Pripomienky OZ PŠaV na Slovensku k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

OZ PŠaV na Slovensku žiada vypustiť v plnom rozsahu ustanovenia týkajúce sa vzniku, postavenia a činnosti Slovenskej komory pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, a to z celého znenia pripravovaného  zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Ministerstvo nie je splnomocnené žiadnym zákonom, že môže zriaďovať Slovenskú komoru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pripomienky-oz-psav-na-slovensku-k-novemu-zakonu-o-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancoch.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov