Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR vypracovalo pre školy v súvislosti s § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov aplikačnú pomôcku k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na niektoré ustanovenia uvedené v texte:

  • do 30. 11. 2019 poskytujú údaje k odpisu registra trestov okresnému úradu v sídle kraja len úspešní uchádzači, tzn. pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí v tomto období nastupujú do zamestnania ako noví zamestnanci,
  • od 1. 12. 2019 sa budú poskytovať údaje k odpisu registra trestov prostredníctvom webovej aplikácie - www.crinfo.iedu.sk – údaje budú poskytovať pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí  už v súčasnosti pracujú, t.j. terajší zamestnanci a aj tzv. noví zamestnanci,
  • všetci pedagogickí  a odborní zamestnanci  poskytnú údaje k odpisu registra trestov do 31. 12 .2019, v opačnom prípade sa od 1. 1. 2020 na účely zákona č. 138/2019 Z. z. nepovažujú za bezúhonných.
  • Okresný úrad v sídle kraja oznamuje zamestnávateľovi, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa/nespĺňa kritériá bezúhonnosti (nie samotnému zamestnancovi).

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.minedu.sk/data/att/15368.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov