Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku ponúka Prehľad o zamestnancoch a platových prostriedkoch za 1. štvrťrok 2019. 

Prehľad obsahuje porovnanie priemerného platu v regionálnom školstve za prvý štvrťrok 2018 a 2019, ďalej prehľad počtu zamestnancov a priemerné platy v regionálnom školstve za 1. štvrťrok 2019. Prehľad ponúka ukazovatele vo všetkých organizáciách a zároveň aj v organizáciách v pôsobnosti VUC, OÚ, obcí, súkromných organizácií, cirkevných organizácií, verejných vysokých škôl. Údaje vychádzajú zo zdrojov Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a vlastných prepočtov OZPŠaV na Slovensku. 

Prehľad a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/files/mzdy%20za%201_kv_2019.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk